Φωτοβολταϊκά για αγρότες – Τιμές – Κέρδος – Κόστος Ηλιακά φωτοβολταϊκά πάρκα για αγρότες: τι είναι και πώς ξεκινάτε ένα;

Η ηλιακή βιομηχανία έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία, και τα φωτοβολταϊκά για αγρότες είναι ένας σημαντικός παράγοντας της αύξησης αυτής παγκοσμίως. Σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε τους διαφορετικούς τύπους ηλιακών φωτοβολταικών επενδύσεων  εκμεταλλεύσεων, πόσο κοστίζουν και πώς να ξεκινήσουν ένα.

Μάθετε τι κοστίζει τα ηλιακά πάνελ στην περιοχή σας το 2021

Ένας φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ενέργεια που μερικές φορές αναφέρεται ως ηλιακό αγρόκτημα, είναι συνήθως μια μεγάλη αποκεντρωμένη φωτοβολταϊκή συστοιχία που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η πλειονότητα αυτών των τεράστιων φωτοβολταϊκών ηλιακών συστοιχιών ανήκει σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και είναι απλώς ένα άλλο πλεονέκτημα για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ακίνητα στην περιοχή κάλυψης τους.

Ένας ευρύτερος ορισμός των ηλιακών εκμεταλλεύσεων – φωτοβολταϊκών επενδύσεων  θα μπορούσε να περιλαμβάνει και άλλες επίγειες  συστοιχίες φωτοβολταϊκών συστημάτων αρκετά μεγάλων ώστε να τροφοδοτούν ενέργεια  πολλά νοικοκυριά.

Ηλιακά αγροκτήματα φωτοβολταϊκά πάρκα για αγρότες και ηλιακή κοινότητα

Η ιδέα της κοινοτικής ηλιακής ενέργειας έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια καθώς περισσότεροι ιδιοκτήτες σπιτιού έχουν συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να πάνε ηλιακά χωρίς να τοποθετήσουν ηλιακά πάνελ στη δική τους φυσική στέγη. Ένα κοινοτικό ηλιακό έργο – μερικές φορές αναφέρεται ως «ηλιακός κήπος» ή χωρίς ηλιακό ηλιακό εργοστάσιο, του οποίου η ηλεκτρική ενέργεια μοιράζεται περισσότερα από ένα νοικοκυριά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια κοινοτική ηλιακή συστοιχία είναι μια μεγάλη εγκατάσταση επίγειου εδάφους που εκτείνεται σε ένα ή πολλά στρέμματα.

Το net metering είναι ο συμψηφισμός παραγόμενης‐καταναλισκόμενης ενέργειας  και εφαρμόζεται κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.

Το Net Metering μπορεί να εφαρμοστεί από αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς.

Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της  ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Ο τρόπος και η φιλοσοφία του net metering  προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο κάθε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση. Η περίοδος αυτή σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση ορίζεται στους 12 μήνες.

Σχετικά με  την εγκατάσταση αγροτικού Φωτοβολταϊκου πάρκου net meteing , μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, για τη λειτουργία αρδευτικών αναγκών  των χωραφιών όπως άντλησης, για  κτηνοτροφικές μονάδες, θερμοκήπια, παρέχοντας μια σημαντικής εξοικονόμηση.

Ειδικά για τους αγρότες επιτρέπεται ο εικονικός συμψηφισμός «Virtual Net Metering», δηλαδή δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής σε διαφορετικό χώρο από την εγκατάσταση κατανάλωσης. Έτσι εγκαθιστώντας οι αγρότες φωτοβολταικά πάρκα σε χωράφια μειώνεται το κόστος παραγωγής τους και να αυξάνεται το εισόδημά τους.

Με πρόσφατη αλλαγή στα αγροτικά φωτοβολταϊκά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 4602/19, δίνεται η δυνατότητα στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, να εγκαταστήσουν μέχρι δύο αγροτικά φωτοβολταικά συστήματα δυναμικότητας έως 500 KW έκαστο, με σκοπό την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο έχουν επιπλέον εισόδημα από την πώληση της περίσσιας ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Επίσης τα έσοδα αυτά θα θεωρούνται και θα φορολογούνται ως αγροτικό εισόδημα.

 

Κύπρος, Φωτοβολταϊκά για αγρότες -Ηλιακά φωτοβολταϊκά πάρκα για αγρότες, Κύπρος αγορά,

Κύπρος, Φωτοβολταϊκά για αγρότες -Ηλιακά φωτοβολταϊκά πάρκα για αγρότες,Κύπρος αγορά,

Κύπρος, Φωτοβολταϊκά για αγρότες - Τιμές - Κέρδος - Κόστος Ηλιακά φωτοβολταϊκά πάρκα για αγρότες: τι είναι και πώς ξεκινάτε ένα; (Net-Metering) Κύπρος αγορά φωτοβολταικών σε στέγη,

Close My Cart
Close Wishlist
Recently Viewed Close
Close
Close
Categories